tisdag 13 maj 2008

Norrlands akvavit - Torgny Lindgren

Olof Helmersson frälste invånarna i Västerbottens inland under -50-talet och var ett namn alla var bekanta med. När han återvänder 50 år senare är det för att ta tillbaka allt han sagt och avkristna bygden, eftersom han kommit fram till att Gud inte finns. När han anländer är de flesta av de frälste redan döda och de få kvarlevande har redan avkristnat sig själva.

Församlingen består av två personer; den döende Gerda som är fullständigt övertygad om sanningen i frälsningen; hans, som det visar sig, dotter Marita, som han fått tillsammans med byns skönhet.

Där emellan följer samtal med olika karaktärer såsom Gideon, Stockholmaren, Ivar och Asta. Och så lokalredaktören som tagit det på sig att skriva om konungen Karl den femtonde som rörde sig i trakten när myrarna dikades ur.

Allvarligt och humoristiskt på samma gång. "Han hade även förlett dem alla att rösta på Folkpartiet" s. 202.

Inga kommentarer:

Här händer inte mycket vill jag lova...

Det här med bloggande... Jag fattade inte vad det var, när det begav sig. Jag skyller på amningshjärna (inte för att jag hade någon, för hjä...