tisdag 13 maj 2008

Självkänsla nu! - Mia Törnblom

Mia Törnblom ger en mycket att fundera över:självförtroende: stark tilltro till den egna personlighetens förmåga att prestera.självkänsla: medvetenhet om den egna personlighetens värde.Utan självkänsla vill man ofta försöka finna fel hos personer med hög/som man anser ha hög självkänsla. Det kan yttra sig som undflyende personer eller som en person som hela tiden behöver bekräftelse.

Jag tycker att det är intressant när Törnblom skriver att "jag blir inte en annan person för att någon annan kommer in i rummet."Hon skriver också om självcentreringen när man lider av låg självkänsla: att man överdriver sin egen betydelse. Även att en person kan bete sig hänsynslöst mot sin omgivning men blir själv tillintetgjord över en liten gliring. Så många sådana människor man mött! Och samtidigt försöker jag titta på mig själv för att se i vilka scenarion jag känner igen mig själv.Andra intressanta ämnen är tillit, svartsjuka, prestationer och utseende.

Jag blev lite överanalyserande efter att ha läst Självkänsla nu! men har omvärderat mycket och förändrat mitt sätt att tänka på många sätt.Klart läsvärd om än lite klämkäck emellanåt.

Inga kommentarer:

Här händer inte mycket vill jag lova...

Det här med bloggande... Jag fattade inte vad det var, när det begav sig. Jag skyller på amningshjärna (inte för att jag hade någon, för hjä...